Nyheter

Hva skjer hos oss?

Viktig informasjon

Legekontoret 20.08.2021

Koronavaksinaksjon: 

Alle som skulle få vaksine ved legekontoret er fullvaksinerte.

Sjå informasjon på Stavanger kommune sine heimesider:

https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/koronavaksine-i-stavanger/