Tilsette

Bli bedre kjent med dei tilsette ved Finnøy Legekontor.

Peter Kryvi

Fastlege, vikar for Anita Fjukmoen

Sjukeheimslege mandag og torsdag, fastlegevikar tysdag, onsdag og fredag.

Ingeborg Helgøy Eggebø


Sjukepleiar

Anita Fjukmoen

Lege-spesialist i allmennmedisin

Lege på helsestasjon og skulehelsetenesta onsdager.

Permisjon som fastlege.

Ingjerd Helene Jøssang

Vikarlege-spesialist i allmennmedisin

Måndag og onsdag

Morten Hovdet

Lege-spesialist i allmennmedisin

Kommuneoverlege onsdagar og halve fredag. Fastlege dei andre dagane.

Kirsten Løland Flesjå

Sjukepleiar

Henriette Benjamin Steinnes

Lege i spesialisering

Permisjon fra 01.12.22 - 01.06.23

Marit Landa Ekelund

Sjukepleiar

Eline Wolden Bersagel

Konsulent

Nora Louise Rørheim

Sjukepleiar-vikar

Cecilie Sira

LIS 1

Lege fram til 1. Mars. 2023

Andrea Hanssen

Vikar fastlege for Henriette Benjamin Steinnes

Fastlege måndag, onsdag, torsdag og fredag.

Finnøy legekontor