Tilsette

Bli bedre kjent med dei tilsette ved Finnøy Legekontor.

Morten Hovdet

Lege-spesialist i allmennmedisin

Kommuneoverlege onsdagar og halve fredag. Fastlege dei andre dagane.

Peter Kryvi

Fastlege, vikar

Sjukeheimslege mandag og torsdag, fastlegevikar tysdag, onsdag og fredag.

Henriette Benjamin Steinnes

Lege i spesialisering

Permisjon fram til februar 2024

Christer-Daniel Willard

Fastelege, vikar for Henriette Benjamin Steinnes

Marit Landa Ekelund

Sjukepleiar

Kirsten Løland Flesjå

Sjukepleiar

Ingeborg Helgøy Eggebø


Sjukepleiar

Eline Wolden Bersagel

Konsulent

Nora Louise Rørheim

Sjukepleiar-vikar

Yvesa Sphaija

LIS-1 lege fra 01.03.24 - 31.08.24

Finnøy legekontor