Tilsette

Bli bedre kjent med dei tilsette ved Finnøy Legekontor.

Peter Kryvi

Fastlege, vikar for Anita Fjukmoen

Sjukeheimslege mandag og torsdag, fastlegevikar tysdag, onsdag og fredag.

Ingeborg Helgøy Eggebø


Sjukepleiar

Anita Fjukmoen

Lege-spesialist i allmennmedisin

Lege på helsestasjon og skulehelsetenesta onsdager.

Permisjon som fastlege.

Morten Hovdet

Lege-spesialist i allmennmedisin

Kommuneoverlege onsdagar og halve fredag. Fastlege dei andre dagane.

Kirsten Løland Flesjå

Sjukepleiar

Henriette Benjamin Steinnes

Lege i spesialisering

Permisjon fram til februar 2024

Marit Landa Ekelund

Sjukepleiar

Eline Wolden Bersagel

Konsulent

Nora Louise Rørheim

Sjukepleiar-vikar

Cecilie Sira

Fastlege, vikar for Henriette Benjamin Steinnes


Henrik Hagen


Lege: LIS1 fram til 1. september 23.

Finnøy legekontor