Nyheter

Hva skjer hos oss?

Viktig informasjon

Legekontoret 28.05.2021

Finnøy legekontor har ny innlogging til digitale tenester (på nett)

Finnøy legekontor fekk i november ny innlogging til digitale tenester (på nett) som:

  • E-konsultasjon (ikkje akutt helsehjelp)
  • Kontakt legekontoret (resepsjonen)
  • Forny resept
  • Bestill time

Den gamle innlogginga fra besøklegen.no vart endra til Helsenorge sin (Digital Dialog).

Følg lenka på vår heimeside: https://finnoylegekontor.nefle.no   eller logg på direkte fra  Helsenorge.no

Overgang gjeld fra 11.11.2020 og det har blitt sendt ut SMS til alle pasientar som har mobilnummer registrert i sin journal.

For meir informasjon om Digital Dialog følg lenka her:  https://www.helsenorge.no/fastlegen/om/hva-er-e-konsultasjon/

VIKTIG! For å bruke digitale tenester ved Finnøy legekontor må du etter at du har logga inn på Helsenorge.no velge "Full tilgang" under personverninnstillinger -> "tjenester du vil bruke". Du finn personverninnstillingar ved å klikke på ditt navn og skrolle nedover.  Sjekk og kontaktinformasjon for korleis du ynsker å bli varsla.