Nyheter

Hva skjer hos oss?

Viktig informasjon

Legekontoret 25.06.2021

Digital Dialog

Digital Dialog for Finnøy legekontor fungerer stort sett som det skal, men det er perioder det tek tid før legen eller pasienten får meldingane som blir sendt.   Dersom det går meir enn tre dagar før du får svar bør du ringe legekontoret i staden. Pasientar kan nytte seg av desse tenestene:

  • E-konsultasjon (ikkbe akutt helsehjelp)
  • Kontakt legekontoret  (resepsjonen)
  • Forny resept
  • Bestill time

Logg inn her på heimesida eller logg på direkte fra  Helsenorge.no