Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 28.05.2021

Resept og henting av medisin

Pr i dag blir alle reseptar laga til som e-resept. Det vil si at fastlegen skriv ut resepten i sitt journalsystem, og alle apotek kan få tilgang til resepten din. Så må du sjølv enten hente ut medisinen på eit apotek, eller ringe til eit apotek som du vil at skal sende medisinen.

Ryfylke apotek på Rennesøy sender til COOP på Judaberg og per post. Telefon 51720990.

Strand Apotek/Apotek 1 Strand sender per post. Telefon 51741450

Lurer du på om du treng ny resept på faste medisiner: Spør gjerne apoteket. Når du har funne ut at du treng ny resept kontaktar du legekontoret (gjerne via innlogging på helsenorge.no).