Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 16.09.2020

Sårskift, kontrollprøver

For skifting på sår, fjerning av sting, influensavaksinering, kontroll av blod- og urinprøvar (etter avtale med lege) er det ikkje nødvendig å bestille time.